top of page

Amerika’da Dini İnanışlar

Yaklaşık 330 milyon nüfusu ile Amerika, gelişmiş ülkeler arasında en dindar ülkedir. Resmi bir devlet dini bulunmamaktadır. Devlet, halkı hiçbir dine teşvik etmez ya da zorlamaz. Herkesin inanışına saygı vardır. Sosyal hayatta din, önemli bir yere sahiptir. Buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır. Yani Amerika laik bir ülkedir.

Devlet ve din birbirinden bağımsızdır ama başkanlar göreve gelirken dini yemin etmeyi ihmal etmezler. Amerika anayasasında “Kongre üyeleri hiçbir dini kurum lehine kanun yapamazlar” maddesi bulunmaktadır. Mahkemeler ve kongreler her oturum öncesi yemin ederler ve bu devlet ilişkisine zarar verecek herhangi bir zaaf oluşturmamaktadır. Devlet laiklik ilkesini sosyal hayata ustalıkla işlemiştir. Din ve devlet işleri birbirine müdahale etmemekte ve barışçıl, özgürlükçü, demokratik bir ortam oluşmaktadır. Farklı dine, ırka, renge, kültüre, etnik gruba dahil olan insanlar bir arada rahatça yaşamaktadır.

Amerika nüfusunun %65’i Hristiyan’dır. Hristiyanlar: Protestanlar, Katolikler ve Mormonlar olarak üçe ayrılmaktadır. Protestanlar %43, Katolikler %20 ve Mormonlar %2’lik dilimi kapsamaktadır. Nüfusun %26’sı hiçbir dine bağlı değilken %2’si Musevi, %1’i Müslüman, %1’i Budist, %1’i Hindu ve %3’ü diğer dini inanışlara sahiptir.

Araştırmalara göre Amerika halkının %81’i, bir dine bağlı olmanın insan yaşamına olumlu etkisinin olduğuna inanmaktadır. Halkın büyük çoğunluğu, dinin insanı alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu, insanın fiziksel ve ruhsal sağlığını koruduğunu, dua etmenin insan bedenine şifa verdiğini, maneviyatı güçlü olan insanların psikolojik sorunlar yaşamadığını, ibadet eden insanların ahlaki açıdan güçlü olduğunu düşünmektedir. Toplumun %15’lik kısmı ise dinin insana herhangi bir zarar ya da fayda sağlamadığını düşünürken %4’lük kısmı dinin insanlara zarar verdiğine inanmaktadır.

Amerika sokaklarının bir başında kilise, diğer başında sinagog, arka sokakta tapınak, yan sokakta mescit görme ihtimaliniz çok yüksektir. Göçmen olarak gelen insanların kendi kültür ve dini inanışlarını Amerika sokaklarına taşıdıklarına şahit olursunuz. Bu çeşitliliğe rağmen insanlar birbirlerine saygı duyarlar ve ibadetlerini gönüllerince yerine getirirler.

Hristiyanlık Dini

Amerika’da en fazla inanılan dindir. Kutsal kitapları İncil’dir. Amerika Devlet başkanları da eğer inancı Hristiyanlık ise sabahları uyandıkları zaman ilk işleri İncil okumak olur. Tek Tanrı inancı hakimdir. İnanışlarına göre, Tanrı kendi parçası olarak dünyaya İsa’yı yollamıştır. Hristiyanlık birçok mezhebe ve kola ayrılmaktadır.

Hristiyanlık Dini

İslam Dini

Amerika’ya ilk Müslüman’ın ne zaman gittiği kesin olmamakla birlikte tarihçiler 14. yüzyılda gelmiş olabileceklerini düşünüyor. Amerika’da resmi olarak kaç Müslüman insan yaşadığı net olarak bilinmiyor lakin 4-7 milyon arası olduğu tahmin ediliyor. Toplumun %1’ini oluşturan Müslümanların 2050 yılında %2,1 oranda olacağı düşünülüyor. 1920’li yıllarda siyahi köle Müslümanlar Amerika’da hoş karşılanmadı ve çoğu asimile oldu. Kendi dinlerini ve kültürlerini yaşamalarına izin verilmeyen bu insanlara halk zamanla alıştı ve kabul etti. Malcolm X, Muhammed Ali Clay gibi isimlerin ses getirmesi ile artan Müslüman toplumlar da kamuoyunda öne çıkmaya başladı. Birçok Müslüman, Amerika siyasetinde de aktif hale geldi. Bugün Amerika’da 2 bin 106 cami bulunmaktadır.

İslam Dini

Diğer Dini İnanışlar

Amerika’da özellikle genç nüfus kendini ateist, agnostik veya hümanist olarak görüyor. Deizm, Taoizm, Jainizm, Şinto, Kaodaizm, Kemetizm, Romana, Kaldanizm, Ekankar gibi dinler de toplumun çok küçük bir payını temsil etmektedir.

Amerika’daki Bazı İbadethaneler:

Aziz John Katedrali

Burası bir piskoposluk kilisesidir. New York’ta bulunan katedral, dünyanın en büyük katedrali unvanını almak için yapılmaya başlanmıştır. 1892 yılında başlanan inşaat hala bitmemiştir. Binanın günümüzde sadece üçte ikisi tamamlanmıştır. 1941’de 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapımına ara verildi ve 1978’e kadar hiçbir işlem yapılamadı. Bu katedral için 400 milyon dolara yakın para harcanıldığı düşünülüyor. Günümüzde dünyanın en büyük beşinci kilisesi olarak bilinmektedir.


Aziz John Katedrali

Hava Kuvvetleri Akademisi Kilisesi

Amerika’nın Colorado eyaletinde bulunan bu kilise, ilginç mimari yapısı ile dikkat çekmektedir. 28 Ağustos 1959 yılında yapımına başlanmıştır ve 1963 yılında tamamlanmıştır. Yapımında dünyanın önde gelen mimarlarından biri olan Walter Netsh önderliğinde bir ekip çalıştı ve maliyeti 3,5 milyon doları bulmuştur. Bu kilise sadece Hristiyanlar için ibadethane görevi görmemektedir.

Kilisede Ortodokslar, Protestanlar, Katolikler, Budistler, Yahudiler ve Müslümanlar için ayrılmış özel ibadethane yerleri bulunmaktadır. Bütün ibadethanelerin giriş kapıları birbirinden ayrılıyor ve ibadet eden insanlar birbirini rahatsız etmiyor. Bütün dinlere kapılarını açıp kucaklayan bu kilise, modern mimarinin klasik bir örneği olarak kabul ediliyor. Amerikan Mimarlar Enstitüsü tarafından bir ödüle de layık görülen kilise, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor.

Hava Kuvvetleri Akademisi Kilisesi

Aziz Paul Şapeli

New York Manhattan’da ayakta kalan en eski yapıdır. “Küçük Şapel” adını almıştır. Bina 1766 yılında tamamlanmış ve o dönemin en yüksek binası olma özelliğini almıştır. Şapelin iç kısmı sade, zarif, çağdaş olarak dekor edilmiştir. 11 Eylül saldırısında şapel, Dünya Ticaret Merkezi’ne yakın olmasına rağmen hiçbir tahribata uğramamıştır. Hatta saldırıdan kaçan birçok insan bu şapele sığınmış ve canlarını kurtarmışlardır.

Aziz Paul Şapeli

San Fernando Katedrali

Teksas şehir merkezinde bulunan, Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı bir katedraldir. Amerika Birleşik Devleti’nin en eski katedrallerinden biri olarak bilinmektedir. İnşaatına 1738 yılında başlanan kilise 1750 yılında tamamlanmıştır. 2003 yılında 15 milyon dolarlık bir yatırımla yenilenmiş ama orijinalliği korunmuştur. Her hafta sonu 5.000’den fazla kişi bu kilisede ibadetlere katılıyor.

San Fernando Katedrali

Kuzey Dakota Cami

1909 yılında Amerika’ya göçen Müslümanlar tarafından yapılan bu cami, insanların bölgeyi terk etmesi ile bir süre boş kaldı. 1970’lerin ortasına kadar boş kalan bölgedeki cami yıkıldı. 2005 yılında yeniden yapılan cami Kanada sınırına yakın Fargo bölgesinde yer almaktadır. Caminin bir de mezarlığı bulunmaktadır. Çoğu mezar 19. yüzyılda bölgede doğmuş Müslümanlara aittir. Amerika’da yapılan ilk cami olarak bilinmektedir. 

Kuzey Dakota Cami

Dearborn Cami

Michigan, Dearborn’da bulunan bu cami, Amerika’da yapılan ikinci cami olma özelliğini taşımaktadır. 1937’de bölgedeki Sünni Müslümanlar tarafından yaptırılmıştır. Cemaat sayısı 1960’tan 1980’e kadar hızla artmıştır. Caminin yakınında oturan insanlar ezan sesinden rahatsız olup mahkemeye başvurmuşlar. Mahkeme ise gelen itirazları reddedip kilise çanı ile ezan sesini eş değer kılmıştır. Ezanın hoparlörden tüm bölgeye dinletilmesine karar verilmiştir. Amerika’da bunu yapan ilk cami olmuştur.


Dearborn Cami

Brooklyn Cami

New York’un kuzey kesimi Washington Heights semtinde yer almaktadır. Amerika’nın en eski camilerindendir. 19. yüzyılda yapılan bina ilk başta kilise olarak hizmet vermekteydi. 1927 yılında Tatar Müslümanlar bu kiliseyi satın aldılar ve binaya ufak bir minare inşa edip camiye çevirdiler. Son zamanlarda bölgede yaşayan Müslümanların göç etmesi ile camiye gelen cemaat sayısında da ciddi bir azalma görülmektedir.

Brooklyn Cami

Amerika İslam Merkezi

Amerika İslam Merkezi kurumu 1963 yılında kurulmuştur. Şii Müslümanların kurduğu bu kurumun amacı Müslümanlar arasında dayanışma sağlamaktı. Merkez 2005 yılında kendine bağlı bir cami inşa etti. 120.000 metrekarelik bir alanı kaplayan cami, Kuzey Amerika’nın en büyük, Amerika Birleşik Devletleri’nin de en eski Şii camisidir. Amerika’da buraya “Şiiliğin Kalbi” denmektedir. Cami özel İslami ilkokul ve ortaokulu olan Müslüman Amerikan Gençlik Akademisi’ni de bünyesinde barındırmaktadır.

Amerika İslam Merkezi

Bu tarz konularda daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayıp yazılarımıza göz atabilirsiniz.

143 görüntüleme

Commenti


bottom of page