top of page

Amerika’daki Öğrenci Bursları

Amerika’da Öğrencilerin Elde Edebileceği Gelirler

Amerika’da bilindiği gibi yükseköğrenim ücretlidir. Öğrenim ücretleri üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir. Genellikle “Public School” olarak bilinen yani devlet okullarının ücretleri, “Private “School” olarak bilinen özel okullara kıyasla oldukça uygundur. Devlet okullarının yıllık masrafları 4 ile 20 bin $ arasında değişmekteyken özel üniversitelerin ücretleri ise 20 bin $’dan 100 bin $’a kadar çıkabilmektedir.

Tabi ücretlere etkisi olabilecek olan birkaç duruma örnek vermek gerekirse öğrencinin okuyacağı üniversite ile aynı eyalette yaşayıp yaşamaması, tercih ettiği konaklama türü, yemek ücretleri örnek olarak verilebilir. Ortalamadan bahsedecek olursak Amerika’da okuyan bir üniversite öğrencisinin yıllık toplam gideri 25 ile 50 bin $ arasında değişmektedir. Haliyle de Amerika’da üniversite okuma oldukça maliyetlidir. Peki, Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversite öğrencileri bu kadar yüksek ücretleri nasıl karşılayabilmektedir. Bunun cevabı tabi ki de öğrencilerin okuldan veya farklı kurumlardan aldıkları burslar ve öğrenim kredileridir. Amerika’da üniversite okuyan öğrencilerin %70’i finansal olarak destek almaktadır. Yani eğitim ücretleri yüksek olsa da verilen burs miktarı da oldukça fazladır.

Amerika’da yükseköğrenim masraflarının oldukça yüksek olduğu bilindiğinden dolayı okullar genellikle öğrencilerine vermek üzere ayırdığı kaynaklara sahiplerdir. Üniversiteler devlet veya özel okul olması fark etmeksizin hayırsever kişilerden veya hayır kurumlarından bağışlar almaktadırlar. Bu bağışlar ya bir eski mezun ya okul bölgesinde yaşayan varlıklı bir kişi ya da eğitime önem veren kişiler tarafından sağlanmaktadır. Üniversiteler ise toplanan bu bağışlarla bir havuz oluşturmaktadır. Oluşturulan bu havuz ile maddi durumu okul ücretlerini karşılamaya yetmeyen ve burs verilmeye değer görülen öğrencilere destek verilmektedir.

Öğrencilere verilen destekler, genellikle eğitim ücretlerini karşılamaktadır. Fakat çok yaygın olmasa da bazı üniversiteler eğitim ücretlerini karşılamak yerine öğrencilere nakit yardımı yapar veya yıllık masraflarını karşılar. Toplanan bu bağışlar aynı zamanda üniversite çatısı altında akademik çalışma yapan öğrencilere kaynak bursu olarak da verilmektedir. Stanford ve Yale gibi üniversiteler de lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için burs veren okullardandır.

Fulbright Programı

Yükseköğrenim öğrencileri için ABD’de alabilecekleri bir diğer burs türü de Amerikan hükümeti tarafından verilen burslardır. Bu burslardan en bilineni ise Fulbright Programıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerikan Kongresi tarafından eğitim ve kültür değişimleri ile ülkeler arası etkileşimi artırmak amacıyla bu program kurulmuştur. Programın ismi ise fikir babası olan Senatör J. William Fulbright ’tan gelmektedir.

Türkiye dahil birçok ülke ile imzalanan anlaşmalar ile başarılı öğrencilerin burs yardımı ile akademik çalışmalar yapma amacıyla Amerika’da eğitim alması sağlanmaktadır. Amerika’daki en prestijli ve bilinen burslardan biri de Fulbright Bursu ’dur.  Ancak bu burs programı tıp, veterinerlik, hemşirelik ve psikoloji gibi birebir temas gerektiren mesleki dalları kapsamamaktadır. Öğrenciler için yüksek lisans ve doktora bursları verilmekteyken, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri için Hubert H. Humphrey bursu sağlanmaktadır.

Bazı özel kurumlar yıllık bütçe hazırlarken planlarına o yıl verecekleri bursları da eklemektedirler. Ayrılan bu bütçeden Amerika’da yükseköğrenim görmekte olan öğrenciler yararlanabilmektedir. Bu firmaların verdikleri burslar genellikle karşılıksız olmakta birlikte bazı firmalar ise bursiyerin mezuniyet sonrasında belirli bir yıl burs aldığı firma için çalışması da istenebilmektedir.

Burs veren diğer kurumlar ise kişilere veya firmalara ait vakıflardır. Bu vakıflar genellikle kar amacı gütmediğinden dolayı bağış toplamaktadırlar. Düzenlenen etkinlikler, gösteriler veya organizasyonlarda hayırseverlerden toplanan bu bağışlar vakfın kuruluş amacına göre ihtiyaç sahibi öğrencilere genellikle maddi destek olmak üzere manevi destek de sağlamaktadır. Lisans, yüksek lisans, doktora veya daha farklı seviyelerde eğitim alan öğrenciler bu burslardan gerekli şartları yerine getirdikleri sürece yararlanabilmektedirler. Vakıflar tarafından verilen burslar karşılıksızdır ve genellikle mezuniyet sonrası hizmet beklenmez. Ancak bazı vakıflar bursiyerin mezuniyetinden sonra iyi bir gelire sahip olduğunda vakfa bağış yapıp yine ihtiyacı olan bir öğrenciye destek olmalarını beklemektedirler.

Kalkınma Bursu

Amerika Birleşik Devletleri tarafından organize edilen bir diğer burs programı da gelişmekte olan ülkelerdeki öğrencilere yöneliktir. Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için verilmekte burs programı ABD Hükümeti tarafından “Scholars4dev” yani Kalkınma Bursu olarak adlandırılmaktadır. Burs programının internet sitesinde yayınladıkları listeler ile öğrenciler burs alabilecekleri ülkeler ve okullar paylaşılmaktadır. Bu bursun verilme amacı ise gelişmekteki ülkelerin öğrencilerine kaliteli bir eğitim alıp ülkelerinin gelişimine katkıda bulunmaların sağlamaktadır.

Gotchosen Programı

Amerika’da okuyan öğrenciler için başvurabilecekleri bir diğer burs programı da “Gotchosen” adlı programdır. Hem Amerikalı hem de uluslararası öğrencilerin başvurabileceği bir programdır. Kurumun verdiği en büyük burs olan GotScholarship 40 bin $ olarak şimdiye kadar sadece iki kez verildi. Yükseköğrenim için olan bu program her alandan başvurulara açıktır. Verilen 40 bin dolarlık burs için akademik başarı ya da finansal gereksinime ihtiyaç duyulmamaktadır. Kazanan kişi kura yolu ile seçilmektedir. Program, 40 bin $’lık burs çekilişi haricinde 3 bin $’lık ışık, kamera ve aksiyon videosu bursu ve aylık bin $ burs imkânlarına sahiptir.

Merit Bursları

Bir diğer burs programı da “Merit” burslarıdır. Akademik olarak, spor branşında ya da sanat alanında başarılarını kanıtlamış öğrencilere yönelik bir burs programıdır. Öğrencilerden genellikle yüksek not ortalaması, SAT/ACT skorları, toplum hizmeti ve liderlik gibi özelliklere sahip olmaları beklenmektedir. Merit bursları farklı kurumlar tarafından verilebilmektedir. Örneğin AXA, Coca Cola ve Chevron gibi büyük gruplar Merit bursu veren firmalardandır. Öğrencilerine Merit bursu veren bazı okulların burs programları ise Columbia College Scholarship, Dartmouth College Scholarship,  Iowa State International Merit Scholarship gibi okulların verdikleri burs programlarıdır.

Devlet Bursu

Amerika’daki genel hükümet yani federal devlet tarafından verilen burslar da bulunmaktadır. ABD’de eğitim gören öğrenciler devletin verdiği karşılıksız veya geri ödemeli burslardan faydalanabilmektedirler. Ancak bunun için Amerikan vatandaşı ya da oturum iznine sahip olmanız gereklidir.

Amerika’da etnik kültür veya toplumsal sınıf temelli kurumlar ve vakıflar bulunmaktadır. Örneğin üzüm bağcıları, mısır üreticileri gibi ya da Müslüman Amerikalılar, Asyalı Amerikalı kökenli insanların kurmuş olduğu topluluklar vardır. Bu topluluklara ait olan insanların çocukları, topluluğun sağlamış olduğu burslardan faydalanabilmektedir.

Meslek gruplarının kurmuş olduğu vakıflar da burs imkânlarına sahiptir. Örneğin avukatlar tarafından kurulan bir vakıf lisans seviyesindeki bir hukuk öğrencisine burs sağlayabilmektedir. Bunun dışında lisansüstü eğitimine devam etmek isteyen kişiler de ait oldukları meslek grupları tarafından kurulmuş olan vakıflardan eğitimi için burs alabilmektedir.

Asistanlık Bursu

Öğrenciler farklı vakıflar, üniversiteler veya topluluktan alabilecekleri bursların haricinde başvurdukları okullara göre asistanlık bursu da alabilirler. Öğrenciler kabul aldıkları okulda araştırma asistanlığı yaparak okul masraflarının tamamını veya hepsini karşılayabilir aynı zamanda da akademik çalışmalar yürütebilmektedirler. Öğretim asistanlığı için kabul edilen öğrenciler ise okuldaki öğretim görevlilerinden birinin asistanlığını yaparak hem asistanı oldukları profesörler ile çalışma fırsatı yakalarlar hem de okul masraflarını karşılayabilirler. Aynı zamanda okulun öğretim görevlilerine sundukları tüm imkânlardan da faydalanabilirler. Ayrıca öğrenciler idari asistanlık da yapabilirler. Bölümlerinin idari ofislerinde çalışma imkânına sahip olarak aynı zamanda okuldan da kısmi burs alınabilmektedir.

Tüm bu burslar öğrencilerden bazı gereklilikler beklemektedirler. Öğrenciler üniversitenin belirtmiş olduğu ortalama şartını sağlamalıdır. Ortalama şartı olsa da üniversiteler için çok önemli bir kriter değildir. Bunun yanında SAT/ACT/GRE gibi akademik yeterlilik sınavlarından alınan iyi puanları öğrencilerin elini başvuru değerlendirilmesi aşamasında güçlendirecektir.

Uluslararası öğrencilerden IELTS veya TOEFL gibi dil yeterliliği de istenmektedir. Öğrencilerin bunlara ek olarak akademik personellerden alacağı üç adet referans mektubu ve kendilerini tanıttıkları, kariyer hedeflerinden bahsettikleri ve başvurduğu üniversiteye neden başvurduğunu açıkça anlatan bir adet de niyet mektubunu da başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir. Bu şartlardan bazıları değişse ya da farklı şartlar aransa da genel olarak başvurularda bulundurulan belgeler bunlardan ibarettir.

Bu tarz konularda daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayıp yazılarımıza göz atabilirsiniz.

142 görüntüleme

Comments


bottom of page