top of page

Amerika’daki Hayvan Hakları

Amerika’daki Hayvan Hakları ve Hayvan Barınakları

İnsanlığın ilk çağlarından beri insanlara hem arkadaş hem de yardımcı olan hayvan dostlarımız maalesef çoğu zaman hak etmedikleri davranışlara maruz kalmaktadır. Birçok hayvanın ağır şartlar altında çalıştırıldığını tartışıp onlara daha iyi şartlar sağlanması gerektiğinden bahsederken bunlar yetmezmiş gibi bir yanda da şiddet gören hayvan dostlarımız bulunmaktadır. Çok üzücü bir şekilde hayvan dostlarımız bazı kötü niyetli insanlar tarafından işkence görmektedir ve bunların birçoğu da ya vücudunun bir uzvunu kaybetmekte ya da gördükleri şiddet karşısında can vermektedir.

Ülkemizde maalesef ki bu tarz haberlerle çok sık karşılaşmaktayız. Hayvanlara karşı işlenen suçlara karşı bazı hukuki tedbirler alınması ise sık sık gündeme gelmekte ancak maalesef herhangi bir somut tedbir alınamamaktadır. Bunun sonucunda da her gün birçok canlı ülkemizde ve gerekli önlemlerin, yasal düzenlemelerin bulunmadığı ülkelerde hem maddi hem manevi olarak zarar görmektedir.

Amerika'daki Hayvan Hakları ve Hayvan Barınakları

Hayvan dostlarımızın hiçbir kanuni hakka sahip olmadığı ülkeler olduğu gibi bu dostlarımızın haklarının kanunlar ile sıkı bir şekilde korunduğu ülkeler de bulunmaktadır. Bu konuda Avrupa ülkelerindeki denetimler oldukça sıkıdır. Hayvan barınakları sağlık için gerekli şartları sağlamakta ve yerel yönetimler ya da gönüllüler de hayvan dostlarımız için çalışmalar yürütmektedir. Hayvan hakları konusunda daha bilinçli olunması için paneller, konuşmalar ya da stant etkinlikleri düzenlenmektedir. Ayrıca küçük yaşta bu bilincin gelişmesi için de çocukların hayvanlarla vakit geçirmesi sağlanmaktadır.

Deney Hayvanları

Hayvanlar sadece bireyler tarafından tehdit edilmemektedir. Özellikle ilaç ve kozmetik firmaların hayvanlar üzerinde yaptıkları acımasız deneyler tüm dünyada yankı uyandırmıştır. Bu deneylere dur demek için son yıllarda birçok eylem, protesto ve boykot kampanyaları düzenlenmiştir. Birçok devlet, hayvan deneyleri yürüten ilaç ve kozmetik firmalarına yüklü cezalar kesmiştir. Bununla birlikte birçok firma hayvan deneylerini sonlandırmış ve hayvan deneyi yapmadıklarını kanıtlamak için ürünlerine farklı semboller eklemişlerdir. Tüketici de bu sayede daha bilinçli hale gelmiştir.

Deney Hayvanları

Hayvan hakları sadece sokaklarda gördüğümüz veya evde beslediğimiz evcil hayvanımızla ilgili bir kavram değildir. Artan sanayileşme ve neticesindeki atıklardan dolayı nesli tükenme tehlikesi bulunan, yaşam alanı kısıtlanan ve farklı amaçlarla avlanılan hayvanları korumak da hayvan haklarının konusudur. Son yüzyıldaki sanayi faaliyetlerinden dolayı birçok hayvanın ve canlı türünün nesli tükenmiş veya tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Düzensiz avlanma veya kişisel zevk için yapılan avlarla birçok hayvan türünün sayısı kritik eşiğin altına inmiştir. Hayvan hakları ile düzenlenen kanunlar veya düzenlenecek olan kanunlar bu durumdaki hayvanların da düşünülüp, korunması için gerekli düzenlemeleri içermelidir. Birçok dünya ülkesinde özellikle de gelişmiş dünya ülkelerinde bu konuda koruyucu ve önleyici yasalar bulunmaktadır. Ve kapsamları gün geçtikçe genişletilmektedir. Dünya genelinde hayvan hakları ve yaşam standartları bu şekilde iken Amerika Birleşik Devletleri’nde hayvan hakları ne durumdadır dilerseniz gelin hep birlikte inceleyelim.

Amerika’da Hayvan Hakları

Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri’nde söz konusu hayvan hakları, hayvanların refahını ve tarımda, avcılıkta ve tıbbi testlerde zarar gören hayvanların korunmasını temel almaktadır. Amerika’daki ve belki de dünyadaki ilk hayvan hakları yasası on yedinci yüzyılda ortaya çıkmıştır. İlk kanun olarak sayılabilecek bu düzenleme Massachusetts eyaletinde yapılmıştır. Daha sonraları yani on dokuzuncu yüzyılda birkaç farkı eyalette de hayvanlara karşı işlenen şiddet suçlarına karşı yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Hayvan hakları ile ilgili ilk sivil toplum kuruluşları ise on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru kurulmuştur. Hayvan barınaklarındaki koşulların iyileştirilmesini ve hayvan hakları yasalarının uygulanmasını teşvik edici eylemlerde bulunmuşlardır. Hayvanları koruma amacıyla kurulan bu sivil toplum kuruluşlarının bazıları ise laboratuvar deneylerinde kullanılan hayvanların korunması amacı ile yine on dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde kurulmuştur. Fakat bu kuruluşlar hayvan deneyleri engellemekte başarılı olamadı. Bilimsel gelişmeler bahane gösterilerek federal mahkemeler tarafından hayvan deneylerinin durdurulma talebi reddedilmiştir.

Amerika'da Hayvan Hakları

Yirminci yüz yılın başlangıcı ile Amerika’da artan sanayileşme neticesinde hayvanların gıda endüstrisi için yetiştirilmesi de artmıştır. Özellikle Amerika’da kurulan fast food sektörü ile birlikte hayvanların genetik olarak daha verimli hale gelmesi için de çalışmalar yapılmıştır. Endüstriyel olarak hayvanlar üretilmeye başlanmıştır. Bu genetik müdahale neticesinde milyonlarca hayvanda fiziksel hasarlar ortaya çıkmıştır. Amerika’da 60’lı yıllardan itibaren hayvanlar çiftliklerde olması gerektiği gibi değil verimli olmaları açısından fabrikalarda yetiştirilmeye başlanmıştır. Ortalama et tüketiminin artmasıyla birlikte gittikçe büyüyen bir endüstriyel çiftçilik sektörü oluşmuştur.

İnsancıl Kesim Yöntemleri Yasası

Yirminci yüzyıl ile birlikte sadece et tüketimi ve endüstriyel hayvancılık artmamış bununla birlikte bilimsel amaçla olduğu söylenen hayvan deneyleri de artmıştır. Bu deneyler kimi zaman bir tedavi veya ilaç için kimin içinse kozmetik ürünler için yürütülmüştür. Maalesef günümüzde de yürütülmektedir. Önceki yıllarda pek kulak asılmayan hayvan deneyleri karşıtı örgütler 50’li yıllardan itibaren sesleri bu kez çok daha yüksek bir şekilde ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu derneklerin eylemleri ile birlikte ilk denilebilecek olumlu sonuçlardan biri olan İnsancıl Kesim Yöntemleri Yasası kabul edilmiştir.

Takip eden yıllarda medyada da dile getirilen köpeklerin suistimaline karşı gösterilen tepkiler neticesinde Hayvan Refahı Yasası 1966’da kabul edilmiştir. Hayvan refahı ve hakları hareketleri Peter Singer adlı filozof tarafından yazılan “Animal Liberation” adlı eser ile ve Henry Spira’nın hayvan deneylerine karşı yürüttüğü başarılı kampanyalar ile 70’li yıllarda daha da büyümüştür. Bu hareketler PETA’nın kurulması ve sağlıksız koşullarda yaşadığı tespit edilen on yedi deney maymunun haklarının savunulmasıyla daha popüler bir hal almıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde devam eden yıllarda farklı amaçlarla ve farklı kurumlar çatısı altında yeni yasalar çıkarılmıştır.

İnsancıl Kesim Yöntemleri Yasası

Amerika Birleşik Devletleri dünyada et tüketiminde ikinci sıradadır. Dana eti tüketimi düşüşte olsa da tavuk eti tüketimi son elli yılda ikiye katlanmıştır. Yumurta tüketimi ise gelişmiş ülkeler arasında en fazla Amerika’dadır. Tüm bu istatistikler değerlendirildiğinde Amerika’da gıda tüketim amaçlı üretilen hayvanların ne kadar fazla olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu hayvanların genellikle insani olmayan kesim biçimleriyle kesilmesi ve yine insani olmayan koşullarda süt ve yumurta üretimi birçok tepkiye neden olmuş ve olmaktadır. Bu vahşi yöntemlere karşı birçok kişi vejetaryen veya vegan beslenme tarzını benimsemeye başlamıştır. Vejetaryen veya vegan beslenenlerin sayısı ise hiç azımsanamayacak kadar çok olduğu gibi her geçen gün sayıları artmaktadır.

Tekstil için Hayvan Katliamı

Hayvanların endüstriyel amaçla kullanıldığı bir başka sektör ise tekstil sektörüdür. Genellikle derileri veya kürkleri için her yıl milyonlarca hayvan katledilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri de en büyük deri üreticilerinden biridir. Amerika, 2012 yılında dünyanın en büyük sığır derisi üreticisi ve 2013-2014 yıllarında da deri ihracatı o zamana kadar ki en yüksek oranlardan birisiydi. Kürk üretimi yapılan çiftliklere yönelik federal veya eyalet yasal düzenlemeleri ise çok sınırlı sayıdadır.

Amerikalılar hayvan kürkü için diğer üretici ülkelerden çok daha fazla vahşi hayvan yakalamakta ve kürkleri için öldürmektedir. Öldürülen vahşi hayvanların sayısı ise son yıllarda artan talep nedeniyle önemli ölçüde artmıştır. Seksenden fazla ülkede yasaklanan insanlık dışı yakalama yöntemlerinden biri olan çelik çeneli tuzak, elli eyaletin kırk ikisinde yasal ve en yaygın yakalama yöntemidir.

Amerika’da hayvan haklarının ve refahının korunması için yasal düzenlemeler yapılsa da hala birçok sektörde hayvanlar zarar görmektedir. Ve birçok sektörde hayvan haklarının korunmasına yönelik bir uygulama bulunmamaktadır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde denenmesi maalesef hala yasaldır. Bazı sirklerde hayvan gösterileri durdurulsa da maalesef bu gösteriler yasal ve hala birçok sirkte hayvan gösterisi yapılmaktadır. Ancak önemli yasal düzenlemelerden biri ile Amerika’da bir zamanlar çok yaygın olan köpek dövüşleri yasaklanmıştır. Hayvan hakları derneklerinin tartıştığı bir diğer konu olan rodeolarda ise yasaklamalar olmasa da belirli kurallar getirilmiştir.

Bu tarz konularda daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayıp yazılarımıza göz atabilirsiniz.

6 görüntüleme

Comments


bottom of page