top of page

Amerika’nın Ucuz 10 Eyaleti ve Sebepleri

Amerika’nın En Ucuz Eyaletleri ve Sebepleri

Yaşam maliyetleri günümüz dünyasında özellikle de kriz dönemlerinde hızlı bir şekilde artmaktadır. Eğitim ücretleri, gıda fiyatları, hijyen ürünleri gibi birçok ürünün fiyatı kriz dönemlerinde artmaktadır. Buna karşı gelir seviyeleri ise nüfusun çoğunluğunda yaşam maliyetleri ile doğru orantılı olarak artmamaktadır. Bu nedenle eskiden küçük yerlerden büyük yerlere olan göç bugün tam tersi olarak büyük yerlerden küçük yerlere olarak değişmiştir. Özellikle geçtiğimi yıllarda içinde bulunduğumuz pandemi döneminde birçok kişi büyük şehirlerdeki mülklerini satarak yaşam maliyetlerinin daha ucuz olduğu yerlere taşınmışlardır. Bu durum Amerika ve birçok eyaleti için de geçerlidir.

New York gibi büyük şehirler bu dönemde neredeyse bomboş kaldı. Küçük yerler aynı zamanda normal dönemlerde de büyük yerlerden alışveriş gibi nedenler için gelenlerin uğrak noktalarıydı. Günümüzde ve muhtemelen gelecekte de özellikle evden çalışma modelinin uygulandığı sektörlerde insanların özellikle de Amerika’da ucuz eyaletlere taşınıp işlerini buralardan yürütmeleri oldukça yüksek bir ihtimale sahiptir. Bu yazımızın konusu da bu bahsettiklerimizle alakalı olarak Amerika’daki ucuz eyaletler olacaktır. Yazımızda birlikte Amerika’da yaşam maliyetlerin oldukça uygun olduğu eyaletleri hep birlikte tanıyalım.

Amerika'nın En Ucuz Eyaletleri ve Sebepleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşam maliyetleri eyaletten eyalete değişkenlik göstermektedir. Yaşam maliyeti genel olarak, belirli bir yaşam standardını sürdürmek ve korumak için gerekli gelir miktarıdır. Bu maliyetlere sağlık, barınma, gıda ve vergiler dâhildir. Yaşam maliyetleri ile kişi başına düşen gelir ile doğrudan bir bağlantı bulunmaktadır. Bahsedilen maliyet, Amerikan Dolarının o eyalette ne kadar değerli olduğu ile ilgili olarak eyaletlere göre farklılık göstermektedir. Örneğin Iowa’da bir eve ödenen kira ile New York’ta birebir aynı ölçülerde ve özelliklerdeki eve ödenen kira arasında çokça fark bulunmaktadır. İşte bu da yaşam maliyetini simgelemektedir.

Yaşam maliyeti endeksi Amerikan ortalamasında 100 olarak kabul edilmektedir. Bu sayının altında kalan herhangi bir miktar, yaşam maliyetinin ülke ortalamasının altında olduğunu ve 100’ün üstünde olanlar ise ülke ortalamasının üstünde olduğunu temsil etmektedir. Bu endeks ne kadar düşükse o eyalette doların alım gücünün o kadar yüksek olduğu anlamına gelmektedir.

Mississippi Eyaleti

En düşük yaşam maliyetlerine sahip eyaletlerin birçoğu Güney eyaletleri iken, en yüksek yaşam maliyetlerine sahip eyaletler ise genellikle ülkenin en büyük kentsel sınıflarına sahiptir. Genel olarak, şehirlerde yaşayan kişilerin daha küçük bir kısmını barındıran eyaletlerde doların alım gücü daha fazladır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en ucuz eyalet Missisippi eyaletidir. Bu eyaletteki yaşam maliyeti endeksi 84.8’dir ve Amerika’daki toplam 50 eyalet arasında 66.7 ile en düşük toplam konut maliyeti endeksine sahiptir.

Mississippi eyaleti

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamak için en uygun ve ucuz eyalet Mississippi eyaletidir. Genel olarak bakıldığında bu eyalette ortalama yaşam maliyetleri, Amerika ortalamasından yaklaşık %15 daha düşüktür. Mississippi eyaletinde asgari ücret yaklaşık 48.500$’dır. Konut kiraları ise aylık ortalama 800$ civarındadır. Bu eyalette çocuk bakımı yılda ortalama 3.000$’a mal olmaktadır. Gıda, sağlık ve diğer birçok ihtiyaç, Amerika’nın geri kalanından çok daha uyguna mal olmaktadır.

Oklahoma Eyaleti

Oklahoma, Amerika’da yaşam maliyetlerinin en düşük olduğu ikinci eyalettir. Mississippi ve Arkansas eyaletleri gibi ortalama konut fiyatları yaklaşık 125.000$’dır ve bu da bu alandaki endeksin 54 olması anlamına gelmektedir. Bir konut için ortalama kira ise yaklaşık 900$ civarındadır. Oklahoma, ayrıca ülkedeki en düşük yakıt fiyatlarına sahip eyalettir. Oklahoma eyaletinin en büyük kenti ve ayrıca eyaletin başkenti olan Oklahoma City, Amerika geneli yaşam maliyeti ortalamasının %15.4 altında bir yaşam maliyeti endeksine sahiptir.

Arkansas Eyaleti

Arkansas eyaleti, Amerika’daki en düşük konut giderlerine sahip eyalettir. Ortalama kira ve mortgage ödemeleri yaklaşık 700$ civarındadır. Bu da Amerika genelinin mortgage maliyetinin yarısı kadardır. Eyalette ortalama bir evin fiyatı ise yaklaşık 130.000$ civarındadır. Amerika’da yaşam maliyetlerinin en düşük olduğu üçüncü eyalet olan Arkansas, aynı zaman en düşük ortalama gelire sahip ikinci eyalettir. Arkansas eyaletinde yıllık ortalama maaş yaklaşık 50.000$’dır. Bu eyalette ulaşım, kamu hizmetleri, gıda ve diğer giderler de oldukça ucuzdur.

Kansas

Amerika’daki en ucuz dördüncü eyalettir. Yaşam maliyeti, ülkenin geri kalanından yaklaşık %12.1 daha azdır. Kansas’ta ortalama bir hanenin geliri yaklaşık 42.000$’dır. Bu eyalette iki yatak odalı bir dairenin kirası aylık ortalama 850$’dır. Bir evin ortalama fiyatı ise yaklaşık 140.000$’dır. Temel gıda fiyatları ise oldukça düşüktür. Örneğin, Kansas’ta bir galon (yaklaşık 4 litre) sütün fiyatı ortalama 1.5$ ve bir pound (yaklaşık yarım kilo) kıymanın fiyatı ise ortalama 4$’dır.

Kansas

Missouri

Amerika’daki en ucuz beşinci eyalet ise Missouri’dir. Eyalet, St. Louis ve Kansas City gibi büyük şehirlerin dışında oldukça uygun fiyatlara sahiptir. Bu iki büyük şehir dışında bir ev ortalama 200.000$ civarına satılmakta ve bu fiyatla ülkedeki en düşük konut fiyatlarından birine sahiptir. Yine küçük şehirlerinde bir kutu yumurtanın fiyatı ortalama 1.5$’dır. Springfield gibi nispeten orta büyüklükteki şehirlerde yaşam maliyetleri, ülke ortalamasının %14.1 altında ve daha küçük şehirlerde ise %17.7 ulusal ortalamanın altındadır. Ancak St. Louis ve Kansas City şehirlerinde maliyetler yüksek olabilmektedir. Bu şehirler hem turistik olduğundan hem görece bir metropol sayılabileceğinden dolayı bu şehirlerdeki yaşam masrafları da dolayısıyla eyaletin genelinden daha yüksektir.

Georgia Eyaleti

Georgia Eyaleti

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en ucuz altıncı eyalettir. Georgia eyaletinin ortalama yıllık ortalama hane geliri yaklaşık 60.000$ civarındadır. Bu eyalette ortalama bir evin fiyatı ise yaklaşık 180.000$ civarındadır. Kiralar ise ülke ortalamasının biraz üzerinde olan Atlanta şehri hariç, ülkenin geri kalanından daha uygundur. Georgia eyaletindeki ortalama gıda ve yakıt fiyatları da Amerika ortalamasının oldukça altındadır. Bu fiyatlar yalnızca eyaletin en büyük şehri olan Atlanta’da daha yüksektir.

Alabama

Alabama

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşam maliyetlerinin en düşük olduğu yedinci eyalet Alabama’dır. Alabama, nispeten yüksek vergilere ve yüksek kamu hizmeti maliyetlerine sahip bir eyalettir. Fakat konut maliyetleri de bir hayli düşüktür. Alabama eyaletinde iki yatak odalı bir dairenin ortalama kirası yaklaşık 700$’dır. Ev fiyatları da oldukça uygundur ve ortalama yaklaşık 130.000$’dır. Eyalet genelinde asgari ücret yıllık yaklaşık 50.000$’dır ve bu gelir düzeyi ile Alabama eyalet üzerinde sıralanan eyaletlerden daha düşüktür.

New Mexico Eyaleti

New Mexico Eyaleti

New Mexico eyaleti, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en az yaşam maliyetlerine sahip olan sekizinci eyalettir. Gıda fiyatları Amerika ortalaması ile hemen hemen aynı seviyededir. Kamu hizmetleri ve konut maliyetleri, Amerika ortalamasının oldukça altındadır. Eyalette bir evin ortalama fiyatı yaklaşık 200.000$ civarındadır. Kiralar ise iki yatak odalı bir ev için ortalama 800$’dır. New Mexico eyaletinin güney kesiminde yaşam maliyetleri, ulaşım, hizmet ve sağlık hizmetleri, ülkenin geri kalanından önemli ölçüde daha ucuzdur.

Tennessee

Tennessee

Amerika’nın dokuzuncu en ucuz eyaleti ise Tennessee eyaletidir. Tennessee eyaletinde yaşam maliyetleri, bu liste içindeki en yüksek barınma maliyeti olan ortalama 800$ ile birlikte, şimdiye kadarki listede en yüksek olan 50.000$ doların üstündedir. Bununla birlikte Tennessee’deki konut endeksi 82.6’dır. Eyalette vergiler oldukça düşüktür. Tennessee’de gelir vergisi yoktur ve buna ek olarak gıda maliyetleri de oldukça düşüktür. Eyaletin küçük şehirlerindeki yaşam maliyetleri, ulusal ortalamanın %13 altındadır. Ulaşım maliyetleri ise ulusal ortalamadan %12.3 daha düşüktür.

Indiana

En ucuz on eyalet arasında son sırada ise Indiana eyaleti bulunmaktadır. Indiana eyaletinde yaşam maliyeti endeksi 90.4 ile ulusal endeksin altındadır. Bu da yüzde ile hesaplanırsa ulusal ortalamadan %9.6 daha ucuz anlamına gelmektedir. Eyaletin konut endeksi de 76.5 ile yine ulusal ortalamanın oldukça altındadır. İki yatak odalı bir dairenin aylık kirası ortalama olarak 750$ civarındadır. Bir evin fiyatı ise ortalama olarak yaklaşık 170.000$’dır.

Bu tarz konularda daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayıp yazılarımıza göz atabilirsiniz.

20 görüntüleme

Comments


bottom of page