top of page

Amerikanın En Çok Göç Veren Eyaletleri ve Nedenleri: Amerikada Göç

Her yıl aileler büyük bir telaşla eşyalarını toplar ve başka bir eyalete taşınırlar. Taşınılan eyaletler ya da terk edilen eyaletler bizlere Amerikada göç haritası çıkartır. Geçtiğimiz yıl, ülke genelinde faaliyet gösteren bir taşıma şirketi, yaklaşık 110.000 aileyi taşıdı ve her birine neden taşındıklarını keşfetmek için basit bir anket sundu. Sonuçlar, hangi eyaletlerin aileleri çektiğini ya da neden terk ettiklerini anlatıyor. İşte Amerikada en çok göç veren eyaletler.


12. Pennsylvania

815 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip olan Pennsylvania, ABD'deki en büyük altıncı ekonomiye sahiptir ve satışlara göre değerlendirildiğinde ABD'deki en büyük 1.000 kamu ve özel şirketten yaklaşık 50'sine ev sahipliği yapmaktadır. Swarthmore, Haverford ve Pennsylvania Üniversitesi gibi üst düzey okullara ev sahipliği yapan eyaletteki şirketler, her zaman yerel mezun havuzundan yararlanmayı hedeflemektedir. Ancak şirketler, eyaletle ilgili aşağıdaki iki değerlendirmeden pek etkilenmemektedir: Pennsylvania'nın 2023 yılına kadar ulusal düzeyde en yavaş nüfus artışına sahip olması beklenmekte ve eyalet mali sağlık açısından kötü sıralamada yer almaktadır.

Pennsylvania
Pennsylvania

11.North Dakota

Kuzey Dakota'nın batı kesimindeki Bakken petrol sahalarının gelişimi, 2010'ların başında eyaletin göz kamaştırıcı bir şekilde yükselmesini sağladı. Ancak enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Kuzey Dakota ekonomisi zarar gördü ve henüz 2014 zirvesine dönemedi. Kuzey Dakota, 2013 ve 2014'te ikinci sırada yer aldıktan sonra genel en iyi eyaletler sıralamasında toplamda 24 basamak geriledi. İşsizlik hala düşük olsa da, hane halkı gelirlerinin önümüzdeki beş yıl içinde ülke genelinde en yavaş büyüyeceği tahmin edilmekte.

North Dakota
North Dakota

10. Wisconsin

Toplam Göç: 3.285

Taşınma Oranı: %54,5

Nüfus: 5.795.500

Medyan Hane Geliri: $58.550


Wisconsin ekonomisi, imalat, tarım ve sağlık hizmetleri sektörleri tarafından desteklenmekte. Aynı zamanda eyalet, ülkenin en büyük peynir üreticisidir. İş fırsatları, son 10 yılın başında 49. sırada olan durumdan önemli ölçüde iyileşerek yaklaşık olarak Amerika ortalamasına ulaşmıştır.

Wisconsin
Wisconsin

9. Utah

Toplam Göç: 2.118

Taşınma Oranı: %55,7

Nüfus: 3.101.800

Medyan Hane Geliri: $68.731


Utah, kış etkinlikleriyle tanınır ve 2002 Kış Olimpiyatları'ndan bu yana turizm büyük bir artış göstermiştir. Utahlıların üçte ikisi Son Zaman Azizler Kilisesi üyesidir, bu nedenle Utah, Amerikadaki dini açıdan en homojen eyalettir. Utah, 2010 ile 2016 yılları arasında Forbes tarafından iş dünyası için en iyi eyalet olarak altı kez birinci sırada yer almıştır (2013 yılında Virginia tek istisnadır), ancak yükselen iş maliyetleri ve daha zayıf ekonomik beklentiler nedeniyle üçüncü sıraya gerilemiştir. Moody's Analytics'e göre, eyaletin işletmeler için çok elverişli bir iklimi vardır ve enerji maliyetleri ulusal ortalamadan %15 daha düşüktür. Utah'daki istihdam son beş yılda yıllık %3,3 oranında genişlemiştir. Bu da Amerikadaki en iyi üçüncü orandır. Utah, kış etkinlikleriyle tanınır ve 2002 Kış Olimpiyatları'ndan bu yana turizm büyük bir artış göstermiştir.

Utah
Utah

8. Kentucky

Toplam Göç: 2.837

Taşınma Oranı: %56

Nüfus: 4.454.200

Medyan Hane Geliri: $47.974


Kentucky en çok at yarışı, bourbon damıtım evi, otomobil üretimi, tütün ve kolej basketboluyla tanınır. At yarışı, eyalette 4 milyar dolarlık bir endüstridir ve Kentucky Derby "Run for the Roses" yıllık olarak Kentucky için 400 milyon doların üzerinde ekonomik etki yaratmaktadır. Eyalette 100.000 çalışanı istihdam eden 500'den fazla motorlu araçla ilgili tesis bulunmaktadır.

Atçılık ve Kentucky Üniversitesi basketbolu Orta Kentucky şehri için iyi bir şekilde birleşmektedir. Yaşam maliyeti ulusal ortalamanın %11 altında, evlerin ortalaması ise 144.000 dolardır. Aynı zamanda Kentucky'nin vergi iklimi de işverenler için gayet elverişlidir. Lexington'da çok fazla doktor bulunmaktadır.

Kentucky
Kentucky

7.Ohio

oplam Göç: 6.684

Taşınma Oranı: %56,2

Nüfus: 11.658.600

Medyan Hane Geliri: $54.106


Üretim ve finans hizmetleri, Ohio'nun 684 milyar dolarlık gayri safi yurtiçi hasılasının en büyük sektörlerini oluşturur. Eyalet, Amerikadaki en büyük 1.000 halka açık ve özel şirketten 49'una ev sahipliği yapmaktadır. Ohio, 2011 yılında 38. sıradan başlayarak en iyi eyaletler sıralamasında 18 basamak yükseldi. Bunun sebebi daha düşük iş maliyetleri ve önemli ölçüde iyileşmiş bir ekonomidir. Beş yıllık ekonomik büyüme 2011'de Amerikada en kötü ikinci sıradaydı ve şimdi eyaletlerin üst yarısında yer alıyor. Ohio, düşük yaşam maliyetleri, kısa işe gidiş süreleri ve birçok üst düzey kolej ile kültürel ve rekreasyonel fırsatlar sayesinde Forbes tarafından yapılan yaşam kalitesi ölçütünde ikinci sıradadır. Ohio merkezli bazı şirketler arasında Procter&Gamble, Kroger ve Macy's bulunmaktadır.

Ohio
Ohio

6. Massachusetts

Toplam Göç: 4.567

Taşınma Oranı: %56,3

Nüfus: 6.859.800

Medyan Hane Geliri: $79.203


Massachusetts'in ticari maliyetleri, işgücü, enerji ve vergiler de dahil olmak üzere 48 komşu eyaletin en yükseğidir. Yalnızca Hawaii daha yüksektir ve ulusal ortalamadan %19 daha fazladır. Massachusetts, güçlü okulları, bol sanat ve rekreasyon fırsatları, sağlıklı nüfusu ve birçok üst düzey kolej sayesinde yaşam kalitesinde dördüncü sıradadır. Düzenleyici iklimi kötü olsa da, Bay State, her yıl binlerce yüksek eğitimli mezunu işgücü arzına katkıda bulunan bir dizi üst düzey üniversiteden yararlanmaktadır. Bu mezunlar ve ardından kurdukları şirketler Amerikada yalnızca California ve New York'un ardından üçüncü en fazla risk sermayesi fonunu çekmektedir.

Massachusetts
Massachusetts

5.Kansas

Toplam Göç: 2.370

Taşınma Oranı: %56,7

Nüfus: 2.913.100

Medyan Hane Geliri: $56.823


Kansas'ta Boeing, Cessna, Learjet ve Spirit AeroSystems gibi birçok büyük uçak şirketi faaliyet gösterdiğinden dolayı eyaletin ekonomisi havacılık endüstrisi tarafından yoğun bir şekilde etkilenmektedir. Kansas, ülkedeki en iyi iş teşvik paketlerinden birini sunmaktadır ve Cato Enstitüsü'ne göre, iş düzenlemeleri konusunda ülkenin en iyi iklimine sahip olmasıyla puan kazanmaktadır. Bu, Kansas'ın iş dünyasına yönelik düzenlemelerinin en üst sırada yer aldığı anlamına gelir.

Kansas
Kansas

4. Connecticut

Toplam Göç: 2.866

Taşınma Oranı: %57,1

Nüfus: 3.588.200

Medyan Hane Geliri: $75.923


Connecticut'ta gelir eşitsizliği büyük bir sorundur, özellikle New Canaan ve Greenwich gibi güney kasabaları ile eyaletin başkenti Hartford arasındaki fark en belirgin olanıdır. İş maliyetleri ulusal ortalamadan %10 daha yüksektir, bunun bir kısmı enerji maliyetlerinin %62 daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Ceviz Kabuğu Devleti, düşük suç ve yoksulluk oranları, sağlıklı bir nüfus ve güçlü okullar sayesinde genel olarak yaşam kalitesinde beşinci sıradadır. Ancak düzenleyici iklim ve mali sağlık, ülkenin en kötülerinden arasında yer almaktadır.

Connecticut
Connecticut

3.New York

Toplam Göç: 8.381

Taşınma Oranı: %60,6

Nüfus: 19.849.400

Medyan Hane Geliri: $64.888


New York City, Amerikadaki reklamcılık, bankacılık, finans, medya ve yayıncılığın önde gelen merkezi olarak eyaletin ekonomisini domine etmektedir. Eğer New York bir ülke olsaydı, eyaletin 1,7 trilyon dolarlık ekonomisi, Kanada'nın ardından dünyanın 11. en büyüğü olurdu. Ancak, eyaletin ticari iklimi aşırılıklardan biridir. New York'un vergileri, sendikaların işgücü ve kırmızı şerit düzenlemeleri ülkedeki en yüksekler arasındadır. Artı yönü ise: Empire State, eğitimli bir iş gücü, büyük risk sermayesi yatırımları, önemli kültürel ve rekreasyon kaynakları ve ABD'nin en büyük 1000 şirketinin %10'unun merkezi olmasıyla ekonomik bir güçtür. New York City, küresel ticaret, finans, medya, sanat, moda, teknoloji ve eğlence üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve genellikle "Asla Uyumayan Şehir" olarak adlandırılır. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin ev sahibi olarak, uluslararası işler için önemli bir merkezdir ve dünyanın kültürel başkenti olarak kabul edilir. New York'ta 800'den fazla dil konuşulmasıyla, dünyanın en çok dil konuşulan şehri olma özelliğini taşır.

New York
New York

2. New Jersey

Toplam Göç: 4.723

Taşınma Oranı: %62,9

Nüfus: 9.005.600

Medyan Hane Geliri: $79.488


New Jersey'nin ekonomisi ilaç, finansal hizmetler, telekomünikasyon, gıda işleme ve turizm üzerinde odaklanmıştır. Ayrıca Philadelphia ve New York için barınma toplulukları olarak da fayda sağlar. İş ve yaşam maliyetleri ulusal düzeyde en yüksek olanlar arasında olsa da, New Jersey en eğitimli işgücüne sahip olmasıyla telafi eder. New Jersey, düzenleyici iklimi ve mali sağlığı açısından düşük puan alır. New Jersey'nin A3'ten daha kötü bir değerlendirmesi olan yalnızca Illinois, genel yükümlülük borcunda daha kötü bir derecelendirmeye sahiptir. New Jersey, ülkedeki en yüksek üçüncü medyan hane geliri olan, sadece Maryland ve Massachusetts'in ardından gelmektedir.

New Jersey
New Jersey

1.Illinois

Toplam Göç: 8.157

Taşınma Oranı: %63,4

Nüfus: 12.802.000

Medyan Hane Geliri: $62.881


Illinois, ABD'deki en büyük 1.000 şirketten 69'unun ev sahibi olmasıyla (gelir açısından) eyaletler arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Bunlar arasında Boeing, Abbott Labs, Caterpillar ve Kraft Foods bulunmaktadır. Bununla birlikte, eyaletten göç oranı hala yüksek seviyede ve tahmin edilen nüfus artışı negatif yönlüdür.

Illinois
Illinois

2023 verilerine göre, Pennsylvania, North Dakota, Wisconsin, Utah, Kentucky, Ohio, Massachusetts, Kansas, Connecticut, New York, New Jersey ve Illinois gibi eyaletler en çok göç verenler arasında yer alıyor. Bu göçün sebepleri arasında ekonomik faktörler, iş fırsatları, yaşam maliyeti ve düzenleyici iklim gibi etkenler ön plana çıkıyor. Her bir eyaletin kendine özgü dinamikleri, göç hareketini etkilerken, göç veren ve göç alan eyaletlerin listesi sürekli değişiyor.

980 görüntüleme

1 commentaire


ugurtarhan96
ugurtarhan96
15 juin 2023

Gercekten okudukça dahada bilgilendigimiz arayüzü görseli ve anlatımın çok iyi olduğu bir kaynak ,yazı olmuş ellerinize sağlık

J'aime
bottom of page