top of page

İş Gücü 2022 Tahminleri

Muhtemelen 2022’de ABD iş gücü piyasasına üç önemli trend hâkim olacak. Bunlar: Pandemiden sonra devam eden ekonomik toparlanma, ciddi iş gücü sıkıntısı ve uzaktan çalışmaya artan uyum. Ancak her şeyi alt üst edebilecek bir joker karakter var ki bu da; Omicron veya başka bir varyant tarafından yönlendirilen yeni bir Covid-19 dalgalanması.

Covid Dalgası Olmazsa İş Gücü Piyasası

Omicron varyantı büyük bir vurgun gerçekleştirmez ise 2022’de güçlü bir iş büyümesi beklenmeli.

Covid Dalgası Olmazsa İş Gücü Piyasası

ABD ekonomik büyümesinin 2022’de güçlü olması bekleniyor ve tahminler gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)büyümesini %3,5’te sabitleyecek. Büyümenin çoğu, restoranlar, oteller, eğlence, kişisel hizmetler ve yolcu taşımacılığı gibi yeniden açılmakta olan sektörlerden gelmekte. Bu sektörler nispeten yoğun iş gücü gerektirir, bu nedenle daha fazla toparlanma ve güçlü istihdam bu sektörlerin büyümesini destekleyecek.

İş Gücü Piyasası

Ancak bunlar aynı zamanda potansiyel bir Omicron varyantı dalgalanmasına karşı en savunmasız olan sektörler. Yeni varyantın Delta varyantından daha bulaşıcı veya daha fazla aşıya dirençli olduğu kanıtlanırsa, bazı tahmincilerin tahmin ettiği gibi ekonomik büyüme muhtemelen daha yavaş olacak. Yeni bir dalga, tüketici harcamalarını da etkileyecek. Covid-19’a karşı en savunmasız olan yaşlı Amerikalıların yüz yüze hizmetlerde kesinti yapma olasılıkları daha yüksek. Ayrıca seyahat, konaklama ve restoranlar gibi harcamaların yüksek bir payından sorumludurlar. Dolayısıyla yeni bir covid patlaması, bu sektörlerin müşteri talebi ve daha fazla işçi çalıştırma ihtiyacı açısından genel ekonominin gerisinde kalmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Genel İstihdam Ne Olacak?

Gerçekten de genel istihdam 2022’nin sonuna kadar pandemi öncesi seviyelere ulaşabilirken, yeni değişken kaynaklı büyük bir covid dalgalanması hariç, sektöre göre derinden eşitsiz kalmaya devam edecek. Artan pandemi riski olmasa bile, konut dışı inşaat, perakende sektörünün bölümleri, yolcu taşımacılığı, ticari bankacılık, yüz yüze müşteri hizmetleri işleri, iş ve tesis desteği, yüksek öğrenim, güzellik salonları veya berber dükkanları gibi kişisel hizmet sektörleri ve hemşirelik, yatılı bakım, gelecek yıl pandemi öncesi iş sayılarına ulaşmaları pek olası değil. Bu sektörler, online aktiviteye ve uzaktan çalışmaya geçişten etkilenir. Havayolu, konaklama, eğlence ve restoran sektörlerindeki iş gücü piyasalarını etkileyen küresel turizm, pandeminin dünya çapındaki erişimi göz önüne alındığında 2022’de de olumsuz etkilenmeye devam edecek. 

İş Gücü Sıkıntısı ve Hızlı Ücret Artışı

Kasım ayı itibariyle, devam eden iş gücü kıtlığının hafiflediğine dair hiçbir işaret yok. İşsizlik oranı hızla düşüyor ve 2022’nin sonunda kaydedilen tarihin en düşük oranlarından biri olacak olan %3,5’in altına düşebilir. Tüm bu faktörler, 2022 yılına kadar ciddi iş gücü kıtlığına ve işe alım güçlüklerine yol açacak.

Genel ücret artışının, özellikle yeni işe alınanlar, mavi yakalı ve manuel hizmet işlerindeki işçiler için gelecek yıl güçlü kalması muhtemel. Aynı zamanda, enflasyon yavaşlama belirtisi göstermiyor. Bu da mevcut işçilerden yaşam maliyeti artışlarına yönelik talebi arttırmalı. Enflasyon artışından dolayı işverenler çalışanlarının ücretlerini son on yılda olduğundan daha hızlı bir şekilde arttıracak gibi görünüyor.

Yüksek Fiyat Artışları

Daha yüksek fiyatların ve artan ücretlerin birbirini beslediği ve her ikisinde de daha hızlı artışlara yol açan bir ücret-fiyat sarmalı meydana gelebilir. Bu, Federal Rezervi 2022’de piyasaların şu anda beklediğinden önemli ölçüde daha fazla faiz oranlarını artırmaya teşvik edebilir. Bu, GSYİH büyümesinde ekonomistlerin mevcut beklentilerinin altında kalacak.

İşverenler de ciddi işe alım zorluklarına iş ilanları için eğitim gereksinimlerini düşürerek tepki veriyorlar. Sayım Bürosu’nun Mevcut Nüfus Anketi verilerine ilişkin analize göre, yeni işe alınanlar öncekilerden daha az eğitimli alma eğiliminde. Böylelikle pandemi sırasında, kısmen bu kuruluşların bazıları kapatıldığı için daha az genç, ticaret okullarında eğitim de dahil olmak üzere lise sonrası derecelere ulaşmak istedi veya başardı. İşçiler iş gücü piyasasına daha az eğitimle girdiklerinden, işverenlerin kendi başlarına daha fazla eğitim vermeleri gerekmekte.

Uzaktan Çalışmanın Etkisi 

Omicron’un ortaya çıkışı, virüsün hayatımızda beklenenden daha uzun süre önemli ölçüde varlığını sürdüreceğine dair anlayışa katkıda bulundu. Bu durumda yeni varyant ofise dönüşü geciktirebilir. Bazı şirketleri önceden planlanandan daha fazla ve bazı durumlarda kalıcı olarak uzaktan çalışmaya izin vermeye zorlayabilir.

Uzaktan İş Gücü

Bu durum beklenenden daha büyük bir coğrafi iş gücü piyasası düzenlemesine yol açabilir. Birçok Amerikalı, 2022’de, uzaktan çalışmaya geçiş sayesinde, başka yerlerde daha ucuz yaşamak için büyük şehirlerdeki pahalı konut piyasalarını bırakarak konum değiştirecek. Bu, bazı şehir merkezlerinde işe alımların durgunlaşmasına ve hatta azalmasına neden olacak. Böylece diğer yerleşim bölgelerinde işe alımların artması bekleniyor.

Şirketlerin Yol Haritası

Uzaktan çalışmaya izin verme konusundaki artan istek, birçok şirketin kendi yol haritasını oluşturmasına da yol açacak. Bazıları, özellikle pahalı yerlerde, daha ucuz bölgelerde operasyonlar açabilir veya genişletebilir. Aslında, bu eğilimin gerçekleştiğini zaten gördük: West Coast teknoloji şirketleri, işe alımları önemli ölçüde diğer bölgelere kaydırıyor ve bu alanlardaki yetenek rekabetini artırıyor.

Tabii ki, tüm bu senaryolar, Omicron’un etkisinin orta düzeyde olacağını varsayıyor. Varyant tahmin ettiğimizden daha sert çıkarsa, bu etkiler daha şiddetli ve yıkıcı olacak. Umarım bu daha ciddi senaryo gerçek olmaz.

Bu tarz konularda daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayıp yazılarımıza göz atabilirsiniz.

8 görüntüleme

Comentarios


bottom of page