top of page

Meslek Serisi : ABD’de Mühendislik

Amerika’da Mühendislik

Her geçen gün dünyamız hızla değişmektedir. Kullandığımız teknolojiler birkaç yıl içinde eskimekte ve yerine yeni teknolojiler üretilmektedir. Sadece teknoloji alanında değil birçok alanda değişim hayatımızın her anında net bir şekilde hissedilmektedir. Bu değişimde ise rolü olan kişiler oldukça sıkı, düzenli ve yönlü bir eğitim alarak bu gelişmelere öncülük etmektedir. Bu değişime öncülük eden mesleklerin başında ise mühendisler ve mühendislik sektörü gelmektedir.

Mühendisler aslında çevrelerinde gördüğü herhangi bir problemi olası en mantıklı yolla çözmeye çalışan kişilerdir. Burada mühendisin çözüm yeteneği önemlidir. Bu da alınan eğitimle ya da yapılan stajla ve tecrübe ile mümkün olabilmektedir. Mühendisin çözüm yeteneğinin yanında ürettiği çözümü karşı tarafa ne kadar aktarabiliyor olması ve bu çözümün faydalarının neler olacağının açık bir şekilde anlatabiliyor olması da bir o kadar önemlidir.

Bu kadar önemli çalışmalar yapmakta olan mühendislerin tabi ki kazançları da aynı oranda yüksek olmalıdır, ki gelirleri önemli derecede yüksektir. Ancak bazı durumlar var ki maalesef her mühendis her yerde hak ettiğini alamamaktadır ya da hak ettiği yaşam standardını yakalayamamaktadır. Bunun için de ya beyin göçü denilen olay gerçekleşmektedir ya da mühendis olmak isteyen gençler eğitimlerine yurt dışında devam etmektedirler. Yurtdışında mühendislik okumak ve yapmak için en çok tercih edilen ülkelerden biri şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri’dir. Amerika, gerek sahip olduğu kaliteli eğitim kurumları gerekse de iyi çalışma ve yaşam standartları açısından mühendisler veya olmak isteyenler için önemli bir fırsattır.

Mühendislik Eğitimi

Mühendislik Eğitimi

Mühendisliği öncelikle eğitim açısından değerlendirecek olursak, oldukça zorlu teorik ve pratik eğitimlerden oluşmaktadır. Mühendis adayının kesinlikle güçlü bir matematik ve bilgisayar altyapısına hâkim olması gerekmektedir. Sonrasında alanlarına göre fizik, kimya veya biyoloji de mühendisin hâkim olması gereken alanlardandır. Öğrencinin bu konuları ezberlemesinden çok öğrenmesi onu meslek hayatında kesinlikle daha başarılı kılacaktır. Burada da eğitim sistemlerinin farklılığı ortaya çıkmaktadır.

Örneğin Türkiye’de öğrenim görmekte olan bir mühendislik öğrencisi, öğrenim hayatı boyunca çalıştığı dersleri öğrenmek amacıyla değil sınavları geçme amacıyla çalışmıştır. Dolayısıyla da bir sonraki dönemde geçtiği derslerden bile hiçbir şey hatırlamamaktadır. Türk eğitim sisteminde üniversiteler dâhil verilen eğitim ezbere dayalı olduğundan Türkiye’de üniversiteden mezun olan mühendisler, mühendislik tanımı gereği problem çözme yeteneğine sahip olamamaktadırlar. Ancak Amerika gibi eğitimin hem teorik hem de pratik olarak bir arada verildiği ancak yine de öğrencilere sorun çözme yeteneğinin kazandırıldığı yerlerde mezunlar sektörde çok daha başarılı olmaktadır. İşte bu yüzden Amerika’da mühendislik okumak için talepler özellikle de Türkiye’de çok fazladır.

Mühendislik Sektöründe Çalışma Şartları

Mühendislik Sektöründe Çalışma Şartları

Mühendislik çalışma şartları ve yaşam standartları açısından değerlendirildiğinde ise elde edilen gelir, alım gücü ve sosyal güvence gibi konular ön plana çıkmaktadır. Amerika gibi alım gücünün oldukça yüksek olduğu ve meslek sahiplerine verilen değerin fazla olduğu yerlerde mühendislik gibi kalifiye mesleklerin gelirleri oldukça yüksektir. Yeni mezun bir mühendisin, ne mühendisi olduğu önemli değil, yapılan hesaplamalarda ortalama aylık gelirleri 50.000$ civarlarından başlamaktadır. Bu maaş mühendisin deneyim süresi arttıkça daha da artmaktadır.

Amerika’da mühendislik, en yüksek maaş alan meslek gruplarının başında gelmektedir. Elde edilen maaş mühendisin akademide ne kadar ilerlediği ile de alakalıdır. Eğer mühendis yüksek lisans mezunu olmuşsa maaşı ortalamanın çok daha üstünde olacaktır. Doktora derecesine sahip bir mühendis ise ortalamanın çok çok üzerinde bir maaş alacaktır. Ortalama bir mühendisin maaşı Amerika’daki asgari ücretin çok üzerindedir. Dolayısıyla alım gücü de bir hayli yüksek olacaktır.

Tabi mühendisin maaşı da çalıştığı eyalete göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak bu durumda eyaletin maddi şartları da ona göre olacağı için her halükarda alım gücü yüksek olacaktır. Sağlık sigortaları ise genellikle işveren tarafından karşılandığı için bu konuda da avantajlıdırlar. Maaşlarının yüksekliği ile birlikte mühendislerin yaşam standartları da oldukça yüksektir. İyi bir eve ve arabaya sahip olmak kazandıkları maaş ile Amerika’da pek de zor olmayacaktır.

Mühendisliğin Bölümleri

Mühendisliğin Bölümleri

Tabi bir başka detay da yapılan mühendisliğin dalıdır. Tüm dünyada olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de teknoloji, yazılım veya bilgisayar alanlarında uzmanlaşmış olan mühendisler diğer mühendisliklerden daha fazla kazanmaktadırlar. Çalışma şekillerinin daha rahat olması hatta birçoğunun çevrimiçi çalışmasından dolayı son yıllarda bu alanlardaki mühendislerde artış gözlenmektedir.

Mühendislerin gelirlerini belirleyen bir başka nokta ise kişilerin motivasyonlarıdır. Bazı mühendisler toplumlarının ilerlemelerine ön ayak olma amacıyla çalışırken bazı mühendisler ise başarılı bir kariyer ya da yüksek kazanç motivasyonu ile çalışmaktadır. Bir diğer motivasyon ise meraktır. Meraklarının peşinden giden mühendisler diğerlerine göre çok daha farklı çıktılar elde edecektir. Kimi mühendis uzaya fırlatılacak bir uydu üzerinde çalışırken kimisi ise dünyanın kendisini araştırmaktadır. Aralarındaki tek fark biri dünya dışını diğeri ise dünyanın içini merak etmektedir.

Mühendislikte Amerika ve Türkiye'nin Farkları

Mühendislikte Amerika ve Türkiye’nin Farkları

Amerika’nın en iyi mühendislik eğitimi veren ülkelerin başında yer alması mezunlarının çalışmaları ile kanıtlanmaktadır. Ancak Türkiye’nin eğitimi Amerika’dan geride diye Türkiye’de de iyi mühendisler yetişmiyor değil. Öte yandan Amerika’daki gibi merak eden, sorgulayan ve problem çözen mühendislerin sayısı oldukça azdır. O mühendislerin birçoğu da hak ettikleri geliri elde edemediklerinden ve dolayısıyla hak ettikleri yaşam standartlarına ulaşamadıkları için göç etmek durumunda kalmaktadırlar.

Onların dışında birçok mühendisin işsiz kaldığı ya da farklı işlerde yaşamını idame ettirebilmek için çalıştığı resmi kayıtlarla mevcuttur. Bu da mühendislerin özellikle Amerika’ya göç etmek istemelerinin nedenlerindendir. Özellikle de bilgisayar, elektrik, inşaat, makine ve endüstri mühendisliğinin dışındaki mesleklerin Türkiye’de neredeyse hiç değer görmemesi insanları umutsuzluğa itmekte ve göç etme fikrini daha da mantıklı hale getirmeye başlamaktadır. Amerika’da ise tam tersi olan yani özellikle de Türkiye’nin aksine doğa bilimlerine verilen önemin fazla olması doğa bilimleri üzerine mühendislik yapan kişilerin Amerika’yı tercih etme nedenlerinin en başında gelmektedir.

Amerika’da Mühendislik Eğitimi Alabilmek için Gerekenler

Amerika’da mühendislik eğitimi almak içinse eğer Türkiye’den ya da ana dilin İngilizce olmadığı herhangi bir ülkeden gidiliyorsa mutlaka dil yeterliliği gerekmektedir. Bu yeterlilik TOEFL ya da IELTS gibi sınavlara girilerek alınabilir. Ancak her üniversitenin dil yeterliliği puanı şartı farklıdır. Başvurudan önce bunlara da dikkat etmek gerekmektedir. Sonrasında ise her okulun kendine göre belirlediği bir ortalama şartı bulunmaktadır. Bu şart yerine getirilmelidir. En az üç adet referans mektubu ise öğrencinin tarafsız olarak değerlendirilebilmesi için gereklidir. Öğrencinin yapması zorunlu olduğu son şey ise kendi hakkında yazacağı bir motivasyon mektubudur. Öğrenci bu mektupta başvuruda bulunduğu okulu bölümü ve bölümü neden tercih ettiğini ve okurken okula ve kendine neler katabileceğini, mezun olduktan sonra neler yapacağını açık bir dille ifade etmelidir.

Amerikan eğitim sisteminin de en büyük farklarından biri bu mektupla anlaşılmaktadır. Üniversiteler gerçekten üniversite okumak isteyen kişiler için vardır. Ayrıca bazı okullar ve bölümler, genellikle yüksek lisans için GRE ya da GMAT gibi yüksek lisans sınavı olarak düşünülebilecek sınavlardan alınmış skorları da değerlendirmeye almaktadırlar. Bu yüzden öğrencinin bu sınavlara da girip iyi bir derece elde etmesi başvurusunda elini mutlaka güçlendirecektir. Üniversite seçimlerinde öğrenciler mutlaka tercih edecekleri bölüme göre üniversiteleri de değerlendirmelidirler.

Amerika'da Mühendislik Eğitimi Alabilmek için Gerekenler

Sonuç olarak;

Özetlemek gerekirse dünyanın en iyi mühendislik eğitiminin verildiği Amerika’da mühendisler kaliteli bir eğitime tabi tutularak çok yönlü düşünebilmeyi ve problem çözebilmeyi öğrenmektedirler. Bölümden bölüme değişse de genellikle iyi maaş almaktadırlar. Hayat kaliteleri genellikle standardın üstündedir. Yazılım, bilgisayar veya teknoloji alanındaki mühendislikler çevrimiçi çalışma modelinde çalışabilseler de doğa bilimleri ve teknik bilimler üzerine yapılan mühendislik çalışmaları genellikle saha çalışması da gerektirmektedir.

Mühendisler genellikle çalıştıkları şirketlerin onlara sağladığı sosyal güvencelerden yararlanmaktadırlar. Tecrübelerine göre ve çalıştıkları şirketlere göre mühendislik maaşları yıllık ortalama 200.000$ civarına kadar çıkabilmektedir. Yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak da maaş üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Son olarak da Amerika’da mühendisler için artan iş fırsatları Amerika’yı tercih edilebilir hale getirmektedir ve mühendisler için iş bulma sorunun azalması anlamına gelmektedir.


Bu tarz konularda daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayıp yazılarımıza göz atabilirsiniz.

92 görüntüleme

Comments


bottom of page