top of page

Türkiye’nin İngilizce Öğrenim Başarısı

İnsanların birbiriyle anlaşması, aynı ya da farklı duyguları paylaşması ve kendini doğru ve anlaşılır bir şekilde ifade etmesinin en önemli yolu dildir. Ana dil, doğduğumuz andan itibaren ailemiz ve çevremiz tarafından maruz kaldığımız ve bu nedenle bilinç dışı öğrendiğimiz dildir. Ana dilimiz biz ve bizim çevremizde bulunan insanlarla ortak şeyleri paylaşabildiğimiz bir iletişim şeklidir. Fakat bu durum bazen yeterli değildir. İş hayatında ya da sosyo-kültürel çevrede farklı ülkelerden farklı dil konuşan insanlarla karşılaşabilir ve onlarla iletişim kurmaya ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle tüm dünyada herkesin birbiriyle daha kolay iletişim kurması ve karşısındaki kişiyi anlaması için evrensel bir dil benimsenmiştir.  İşte bu evrensel dil İngilizce.

Türkiye'de İngilizce Öğrenimi Başarılı Mı

İş hayatında ya da sosyo-kültürel çevrede farklı ülkelerden farklı dil konuşan insanlarla karşılaşabilir ve onlarla iletişim kurmaya ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle tüm dünyada herkesin birbiriyle daha kolay iletişim kurması ve karşısındaki kişiyi anlaması için evrensel bir dil benimsenmiştir. Bu evrensel dil İngilizcedir. İngilizcenin dünya dili olarak kabul edilmesi her alanda iletişimin İngilizce ile sağlanması okulların ve birçok eğitim kurumlarının İngilizce öğrenimine önem vermesine ve başarılı bir şekilde öğretilmesini amaçlamasına neden olmuştur. Türkiye de İngilizce öğrenimine uzun yıllardan beri önem vermekte ve bu durum için birçok çaba sarf etmekte.

Türkiye'de İngilizce Öğrenimi Neden Bu Kadar Başarısız?

Türkiye’de İngilizce Öğrenimi Neden Bu Kadar Başarısız?

İngilizce yukarı da bahsedildiği üzere, evrensel bir dil olması nedeniyle tüm insanların farklı dil konuşan insanlar ile anlaşması ve iletişime geçebilmesi İngilizceyi başarılı bir şekilde öğrenmesi gerekmekte. Türkiye’de İngilizce öğretimi ilkokul 2. sınıfa giden öğrenciler ile başlamakta ve liseye kadar devam etmekte. Hatta üniversitede çoğu bölüm derslerini İngilizce olarak işlemekte. Tüm bu anlatılan bilgiler ışığında Türkiye’de eğitim gören öğrenciler aşağı yukarı 11 yıl İngilizce eğitimi almasına rağmen ana dili İngilizce olan kişiler ile iletişim kurmakta zorlanmakta. Bu nedenle birçoğu iletişim kurmaktan kaçınmakta. Bu durumun birçok nedeni bulunmakta. Haydi gelin bu başarısızlıkların nedenlerini birlikte öğrenelim!

Türkiye'de İngilizce Öğrenimi Neden Bu Kadar Başarısız?

 Türkiye’de İngilizce Öğreniminde Hedef Nedir?

İngilizce öğreniminde başarılı olunması için en önemli nokta İngilizceye çok fazla maruz kalmaktır. İngilizce öğreniminde ana dil kullanımı en az seviyede tutulması durumunda öğrenci İngilizce ile iletişime geçecek. Bu sayede İngilizce öğrenimi daha kolay gerçekleşecek. Örneğin; öğretmen İngilizce dersinde anlatılacak konuyu kendi ana dili olan Türkçe olarak değil İngilizce olarak anlatması durumunda öğrenci ilk zamanlar anlamakta ne kadar zorlanırsa zorlansın sonrasında bu duruma alışacak ve öğretmeni anlamak ve derste başarılı olmak için İngilizce öğrenimine maruz kalarak birçok kelimeye ve cümleye aşina hale gelecek.

Fakat bu durum Türkiye de pek başarılı olmamakta. Nedeni ise kısıtlı ders süresi kapsamında ve müfredata yönelik ders anlatımı nedeniyle hedef öğrencinin İngilizceyi anlaması ve konuşmasından ziyade derste dersi geçecek notu alması yeterli olarak görülmekte. Bu nedenle Türkiye’de öğrenciler İngilizceyi öğrenememekte ve akıcı bir İngilizce konuşma boyutuna ulaşamamakta.

 Türkiye'de İngilizce Öğreniminde Hedef Nedir?

Türkiye’de İngilizce Öğretiminde İzlenen Yol Nedir?

Genel olarak Türkiye’de İngilizce kitapları çok fazla dilbilgisi ve kelime odaklı ilerlemekte. Pratik yapılarak dil öğreniminden ziyade teorik bir öğrenim benimsenmekte. Bu teorik öğretim tarzı sadece dil sınavlarında işe yarar. Fakat iletişim için başarılı bir öğrenim tarzı değil. Bu teorik öğrenim, dilbilgisi ve kelimeleri bilmenin dili bilmek olduğunu varsaymasından dolayı öğrencilerin İngilizceyi öğrenmemesi ve başarılı olarak kullanamamasına yol açmakta. Bir dili öğrenmek o dilin dilbilgisi kurallarını bir formülmüş ya da kuralmış gibi ezberlemek yerine karşındaki kişi ile iletişime geçebilmektir.

Türkiye'de İngilizce Öğretiminde İzlenen Yol Nedir?

Türkiye’de Sınav Formatları Nasıl İlerliyor?

Türkiye’de yapılan İngilizce sınavları genel olarak şıklı, boşluk doldurmalı veya yazmaya odaklı. Bu durum dilin iletişim boyutunda en önemli işlevleri olan konuşma ve dinleme becerileri değerlendirme dışında kalmakta. Her ne kadar bu sınavlardan yüksek alan öğrenciler olsa da konuşma ve dinleme becerisi eksik ise İngilizceyi bildiği anlamına maalesef ki gelmemekte. Bir dil o alana özgü sınavlarda başarılı olmak için değil, o dili konuşan insanlar ile başarılı bir iletişime geçmek için öğrenilmelidir.

Türkiye'de Sınav Formatları Nasıl İlerliyor?

Türkiye’de Seviyeye Uygun Sınıflandırmamanın Sonucu Nedir?

Türkiye’de İngilizce dil eğitimi veren birçok devlet okulu kalabalık sınıf problemiyle karşı karşıya kalmakta. Öğretmenler her öğrenciyle tek tek ilgilenmemesi ve onlarla birebir İngilizce konuşamaması nedeniyle İngilizce öğretiminde başarı sağlanamamakta.

Ayrıca okullarda farklı farklı seviyelere sahip öğrenciler aynı sınıfta olması durumunda da birçok sorun yaşanmakta. Örneğin, İngilizce konuşmakta ve derste o anda işlenen etkinlikleri yapmakta başarılı olan bir öğrenci ile en temel İngilizce kelimeleri veya kalıpları bilmeyen bir öğrencinin aynı sınıfta olması durumunda daha az bilen öğrenci kendini kötü hissetmekte ve arkadaşlarının onunla dalga geçmesinden korkması yüzünden sorularını sormaktan çekinmekte. Ve böylece İngilizceyi başarılı bir şekilde öğrenememekte. Bu nedenle öğrenciler seviyelerine göre sınıflara yerleştirilmemesi durumu İngilizce öğreniminde Türkiye’nin başarısızlığının bir diğer nedeni olarak sayılabilir.

İngilizce’yi Amerika’da Öğrenmek Neden Daha Kolay?

Teknolojinin ilerlemesi ile İngilizce öğreniminde olanaklar fazlasıyla artmıştır. Birçok uygulama ve birçok site sayesinde İngilizce öğrenimine katkı sağlamakta. Fakat bir dilin daha kısa sürede ve başarılı bir şekilde öğrenilmesi için öğrenilen dilin yaygın olarak kullanıldığı ülkelere gidilmelidir. Bu sayede kişi öğreneceği dile maruz kalarak ana dilini bir kenara bırakıp cümlelerini hedef dile göre kurmaya çalışacak bu sayede dil öğreniminde büyük başarı sağlayacak. Amerika, yaygın olarak İngilizce konuşulan ülkelerden biri. Bu nedenle İngilizceyi aktif ve başarılı bir şekilde kullanmanın en iyi yolu Amerika’da dil eğitimi almaktır. Amerika’da İngilizce öğrenmek ve dil okulları hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayarak videoyu izleyebilirsiniz.

Amerika'da İngilizce Öğrenmek Neden Daha Kolay?

Amerika’da İngilizce Seviyesine Uygun  Sınıflandırmanın Etkileri Nelerdir?

İngilizce eğitimi almak isteyen öğrenciler ilk olarak seviye belirleme testine tabii tutulurlar. Hiçbir İngilizce eğitimi almamış veya belirli bir İngilizce seviyesine sahip olmayan kişiler genel İngilizce programına başlayarak sıfırdan dil eğitimi alabilirler. Ya da biraz da olsa İngilizce eğitimi olan kişiler ise seviyesine bağlı olarak sınıflara yerleştirirler.

Amerika'da İngilizce Seviyesine Uygun  Sınıflandırmanın Etkileri Nelerdir?

Türkiye’de İngilizce öğreniminin yanı sıra seviyeye göre yerleştirilen öğrencilerin bir öğrenci ile diğer öğrenci arasında İngilizce bilme açısından uçurum farkı bulunmaz. Bu nedenle öğrenciler öğretmenlerine soru sorarken daha rahat olurlar böylece anlamadıkları konuların üstüne giderek daha verimli dil öğrenimi gerçekleşir. Ayrıca öğrenciler arasında da kimse kimseyi yargılamaz ya da küçük düşürmez. Çünkü herkes aynı seviyede olduğu için hata yapmaktan ve yargılanmaktan korkmazlar. Bu nedenle başarılı İngilizce eğitimlerinin yanı sıra motivasyonları yüksek olur. Böylece öğrenmeyi hedefledikleri dile daha fazla ilgi duymaya başlarlar ve bunun sonucunda biraz zaman sonra tıpkı ana dili İngilizce konuşabilir hale gelebilirler.

Amerika’da Her Yerde İngilizce Konuşmanın Katkıları Nelerdir?

Amerika’da yaygın olarak konuşulan dilin İngilizce olması nedeniyle İngilizce öğrenmek isteyen kişi Amerika’ya gittiğinde sokakta, markette, okulda, işte kısacası her yerde İngilizceye maruz kalacak. Bu nedenle dil öğrenimi daha kolay ve bilinç dışı gerçekleşecek. Türkiye’de İngilizcede yanlış yapmaktan ya da konuşmaktan ne kadar korkulursa korkulsun orada mecburen İngilizce konuşarak iletişime geçileceği için zamanla hata yapma korkusu azalacak. Hatta yok olacak. İnsanlarla çok fazla iletişime geçerek pratik yapılacağı için zamanla ilk başlarda yapılan dilbilgisi hataları azalacak. Yeni yeni kelimeler kullanmaya başlayarak kelime bilgisi ve cümleler daha hatasız, güzel cümlelere dönüşecek.

Amerika'da Her Yerde İngilizce Konuşmanın Katkıları Nelerdir?

Amerika’da İngilizce Öğrenim Süresi Ortalama Ne Kadar Zaman Alır?

Herhangi bir dil öğreniminde olduğu gibi İngilizce de ana dili olmayan yada yaygın olarak konuşulmayan herhangi bir ülkede, herhangi bir okulda öğrenmek için fazlasıyla zaman gerektiren bir durum. Fakat Amerika’da İngilizce yaygın bir dil olması nedeniyle öğrenilmesi hedeflendiğinde daha kısa sürede kelimeler ve cümleler daha doğru telaffuz ile öğrenilmesine neden olur. Bunun nedeni ise örneğin, Amerika’da akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak ve iletişime geçmek 6 ay gibi kısa bir süreye tekabül ederken, Türkiye’nin ana dili İngilizce olmamasından dolayı akıcı bir şekilde iletişim kurmak 1 sene gibi bir süreye denk gelebilir.

Amerika'da İngilizce Öğrenim Süresi Ortalama Ne Kadar Zaman Alır?

Amerika’da İngilizce Öğreniminin Sosyo-Kültürel Katkıları Nelerdir?

Amerika’da İngilizce öğrenmek için giden kişiler Amerika’nın müzik, film, yemek, sanat, gelenekleri ve göreneklerine de hakim olmalarına olanak sağlar. Böylece farklı ülkelerin farklı farklı kültürlerine hâkim olmak kişiye birçok vizyon katar ve farklı bakış açıları sayesinde kişinin kendini geliştirmesine olanak sağlar. Ayrıca Amerika müthiş bir ülke olması ve birçok olanağa sahip olması nedeniyle birçok farklı yerden farklı insanlar ülkeyi ziyaret etmeye gelmesinden dolayı insanlarla evrensel dil ile iletişim kurularak farklı bölgelerin farklı kültürlerinin de öğrenilmesi mümkün olur. Farklı ülkelerden iletişime geçilen bu insanlar ile güçlü arkadaşlık bağları kurularak unutulmaz yakın arkadaşlıklara sahip olunabilir.

Amerika'da İngilizce Öğreniminin Sosyo-Kültürel Katkıları Nelerdir?

Özetlemek gerekir ise İngilizce öğrenimi hobiden daha çok gereklilik haline gelmiştir. İngilizce bilmek birçok prestijli iş imkanlarına olanak sağlayacak. Ayrıca İngilizce öğrenimi sayesinde kültürel farkındalık ve yeni bilgilere erişim daha kolay hale gelecektir. İngilizceyi başarılı bir şekilde öğrenebildiğimiz ve iletişim aracı olarak kullanabileceğimiz nice günlere…

Bu tarz konularda daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayıp yazılarımıza göz atabilirsiniz.

Comments


bottom of page